privacy policy

ktb-nongdook.com ข้อมูลบัญชีที่ของสมาชิกที่สมัครเข้าใช้งานจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงที่สุด เพราะเราถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการให้บริการ พนันออนไลน์ อีกทั้งเรายังมีการเข้ารหัสลับไว้ เพื่อการใช้งานของเราและป้องกันการเข้าถึงจาก แฮก บริษัทภายนอกหรือบุคคลที่สามที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณจะไม่สามารถทำได้ มีเพียงทางบริษัท เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงได้ ทางบริษัทกันเองขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางสถิติของผู้ใช้งานเกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะของผู้ใช้ เพื่อประเมินความสนใจของสมาชิก และการเข้าใช้พื้นที่ที่มีความหลากหลาย และทำโปรโมชั่น หรือโฆษณาที่ตรงตามความต้องการของสมาชิกให้ดีที่สุดเท่านั้น